namn
Waxholmsbåt
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Support

Vad gör man när saker inte fungerar? Man gör precis som på fastlandet, man ringer till den man köper tjänsten av!

Felanmälan

Felanmälan skall göras till tjänsteleverantören. Om man använder ComHem som leverantör av innehållet så om det inte fungerar så är det till ComHem man skall felanmäla. Samma sak gäller för övriga leverantörer. Problem med bredbandsbolagets tjänster anmäls till bredbandsbolaget osv.

Tjänsteleverantören har support som är öppen en stor del av dygnet. Ofta kan personalen i supporten lösa problemen redan under samtalet. När du pratar med tjänsteleverantören så se till att få ett ärendenummer. Det behövs om du behöver följa upp hur det går. Skulle det vara så att tjänsteleverantörens support konstaterar att det är något fel i uppkopplingen så skickar de problemet vidare till kommunikationsoperatören (IP-Only).

Kommunikationsoperatören har koll på nätet. De har utrustning för att se att fibern är hel, att det är tillräckligt stark signal osv. Skulle det vara så att kommunikationsoperatören konstaterar att det är fel på fibern så skickar kommunikationsoperatören problemet vidare till nätägaren (Ornö Fiber Ekonomisk förening).

Ornö Fiber Ekonomisk förening ombesörjer lagning av det fysiska nätet. I den händelse det skulle uppstå ett fiberbrott så lagar föreningen fibern. Att laga en fiber är ganska resurskrävande. Det behövs minst två personer på plats, det behövs utrustning osv. Därför vill vi vara säkra på att det verkligen är ett fiberbrott innan vi åker ut.

Så gott som samtliga problem löser innehållsleverantören och/eller kommunikationsoperatören. Det är endast i ett fåtal fall som det faktiskt har varit brott på fibern. Ornö Fiber Ekonomisk förening har ingen möjlighet att felsöka eller åtgärda andra problem än fiberbrott. För att få problemen lösta så fort som möjligt är det därför viktigt att så snart problem uppstår anmäla det till sin tjänsteleverantör.

Driftinformation

Kommunikationsoperatören ser till att det blir ljus i våra fibrer och att alla leverantörer kan få fram sitt innehåll till våra medlemmar. Kommunikationsoperatör i vårt nät är IP-Only. De har en sida där du kan se deras aktuella driftinformation >>>

Ordlista

Förstår du inte orden. Titta i vår ordlista >>>

Webbsidan under ständig förändring (2022-09-28)
Copyright © 2013 - 2022 Ornö Fiber Ekonomisk förening