namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Stockholms Skärgårdsnät AB – ett fibersamarbete i skärgården

Stockholms Skärgårdsnät AB är ett företag som bildats av Ornö Fiber Ekonomisk förening tillsammans med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö.

Jordbruksverkets nya regler för bredbandsstöd innebar att Ornö med omgivande skärgård inte längre kvalificerade sig för fortsatta bidrag. Vi är helt enkelt för få. Men samma problem har också andra skärgårdsområden. Alltså har Ornö Fiber gått samman med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö och gemensamt med dem bildat Stockholms Skärgårdsnät AB. Genom bolaget blev vi stora nog att uppnå maxpoäng enligt Jordbruksverkets bidragsregler och beviljades därmed 57,5 miljoner i bidrag.

Genom vårt samarbete har vi också länkat samman öarnas fibernät till ett stort nät som täcker stora delar av mellersta och södra skärgården. Gemensam upphandling av tjänster och funktioner i nätet, drift och underhåll leder till ökad servicegrad och sänkta kostnaderna för våra medlemmar och ge en säkrare och tryggare kommunikation i nätet.

Vad som sker på Ornö med omgivande skärgård ligger dock helt och hållet kvar i Ornö Fibers händer. Det är Ornö Fiber du som medlem har kontakt med och som har ansvar för nätet gentemot sin medlemmar. Och det är medlemmarna som i slutändan styr över Ornö Fiber.

Är du ännu inte medlem? Vill du ha fiber till din fastighet? Ansök om att bli medlem och andelsägare i Ornö Fiber Ekonomisk förening – och därigenom också delägare i Stockholms Skärgårdsnät AB.
Har du redan fiber? Värva dina grannar till Ornö Fiber. Gör det nu! >>>

Läs mer om Stockholms Skärgårdsnät AB här. >>>

Webbsidan under ständig förändring (2022-09-28)
Copyright © 2013 - 2022 Ornö Fiber Ekonomisk förening