namn
Waxholmsbåt
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Ansökan om medlemskap

Ansökam om medlemskap i föreningen måste göras skriftligen och den måste vara underskriven. Medlemskap kostar 1000 kronor i grundinsats. Insatsen betalas efter det att medlemsansökan godkänts. Grundinsatsen återbetalas vid ett utträde ur föreningen.
Stadgar för Ornö Fiber Ekonomisk förening kan du läsa här
Blankett för ansökan om medlemskap kan du ladda ner här

Intresseanmälan

För den som ännu inte känner att den vill vara medlem finns också en intresseanmälan. Den är inte bindande. Vi vill ha reda på hur många som kan tänka sig att ansluta sig till ett fibernät för en anslutningskostnad från 30.000 kronor per fastighet. Till detta kommer eventuella kostnader för kabeldragning inom den egna fastigheten.

Namn:

Adress:

Telefon:

E-post:

Fastighetsbeteckning:

För den som vill fylla i anmälan på papper så går den att ladda ner här

Webbsidan under ständig förändring (2022-08-16)
Copyright © 2013 - 2022 Ornö Fiber Ekonomisk förening