namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

När blir vi klara?

Just nu pågår två olika etapper parallellt. Först så sker ett färdigställande av det som påbörjats i Etapp 1 men vi påbörjar dessutom en ny utbyggnad kallad Etapp 2.

Återstoden av Etapp 1

Huvudelen av det som återstår av Etapp1 sker genom samförläggning med olika VA projekt. Färdigdatum är därför beroende på när VA projekten blir klara.

Etapp 2

Finansieringen för Etapp 2 är i och med bidragsbeslutet från 2017-03-07 tryggad. Under andra kvartalet 2017 började alla underlag för upphandling sammanställas och alla tillstånd som behövs att sökas. Tredje kvartalet användes till upphandlingar, utvärderingar av anbud, kontraktsskrivning mm. Bygget hos oss startade vid årsskiftet 2017/2018. Hela utbyggnaden kommer att vara klar till sommaren 2020, kanske något tidigare.

De områden som har högst anslutningsgrad kommer att anslutas först medan områden med lägre anslutningsgrad får vänta. Helst skall 60% av fastigheterna vilja ha en anslutning. Så se till att först bli medlem själv - men också att värva dina grannar. >>>

Webbsidan under ständig förändring (2019-07-18)
Copyright © 2013 - 2019 Ornö Fiber Ekonomisk förening