namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Vi är klara!

Vi har försett i stort sett alla våra medlemmar med en fiberanslutning. Det återstår ett 10-tal medlemmar som av olika anledningar inte hunnit klart. Kanske har husbygget dragit ut på tiden. Kanske kom Covid19 i vägen för grävningen på den egna tomten. Men 98% av alla medlemmar är anslutna och har en fungerande fiber.

Vi har skrivit vår slutredovining för projektet (1000-tals sidor), vi har fått ut hela bidraget. Så projektet är i hamn.

Vad händer framöver

Just nu håller vi på och avslutar det administrativa jobbet. Vi ska administrera och fakturera de sista installationerna. Vi ska gå igenom alla medlemmar och kolla att allt är fakturerat och betalt. Men sedan är vi klara!

Etapp 3

Kommer det att bli en Etapp 3? En förtätning inom redan utbyggda områden är inte en ny etapp utan för att det skall bli en ny etapp skall det byggas i tidigare outbyggda områden. Just nu går det inte att svara på om det blir en fortsatt utbyggnad och i så fall vilka områden det skulle omfatta. Det hela beror på vilket intresse det finns. Är du i ett omrdåe där det finns fiber och du vill ha en anslutning eller om du är i ett område som saknar fiber men skulle vilja ha det, så kan du alltid göra en intresseanmälan. >>>
När tillräkligt många är intresserade så kan vi starta en ny utbyggnad.

Webbsidan under ständig förändring (2022-09-28)
Copyright © 2013 - 2022 Ornö Fiber Ekonomisk förening