namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Kort om Ornö Fiber Ekonomisk förening

Ornö Fiber Ekonomisk förening bildades vid årsskiftet 2013/2014 med syfte att främja sina medlemmars intressen genom att bygga och äga ett fibernät i Ornö socken. Med hjälp av bidragsmedel och medlemmarnas insatser ser vi till att våra medlemmar på Ornö och kringliggande öar får möjlighet till uppkoppling via ett stabilt fibernät. Vårt geografiska område sträcker sig från Edesön i nordväst till Huvudskär i sydost och omfattar ca 1600 fastigheter med både fastboende (ca 300) och deltidsboende. Ornö Fiber arbetar för att alla våra medlemmar på Ornö med omgivande skärgård ska ha möjlighet till en snabb och pålitlig nätanslutning.

Föreningen har idag (Juli 2020) ca 760 medlemmar och ca 800 anslutningar. Vi har avslutat både Etapp 1 och Etapp 2.

I Etapp 1 så kunde medlemmarnas insatser tillsammans med 9 miljoner i bidrag från Post- och Telestyrelsen, Jordbruksverket och Haninge kommun samt ideella arbetsinsatser (som uppgår till tusentals timmar per år) möjliggöra förläggning av inte mindre än 15 km landkabel, 6,5 km sjökabel och totalt 290 mil fibertråd för att kunna ansluta 280 hushåll på Ornö och Mefjärd. Idag har 240 hushåll fungerande anslutning och inom kort kommer ytterligare 40 hushåll att anslutas

I Etapp 2 har vi genom samarbete med Nämdö Fiber Ekonomisk förening, Runmarö Bredband Ekonomisk förening samt Harö Bredband Ekonomisk förening fått ytterligare 57 miljoner kronor bridrasgmedel och bygger tillsammans med dessa förenignar ett genemsamt nät som täcker resten av Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. Den totala investeringen är över 100 miljioner kronor. Vår del i detta är att ytterligare ca 500 medlemmar får en anslutning.

Medlemskap i Ornö Fiber är detsamma som ett delägande i föreningen. Detta kräver en insats om 1 000 kronor och ger en andel i föreningen. Läs mer om medlemskap, kolla in Ornö Fibers stadgar. Bli medlem nu! >>>

Titta gärna på sidan med information om tillgängliga tjänster i nätet >>>

Webbsidan under ständig förändring (2022-09-28)
Copyright © 2013 - 2022 Ornö Fiber Ekonomisk förening