namn
Waxholmsbåt
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Vad kostar ett medlemskap i Ornö Fiber Ekonomisk förening?

För att bli medlem i Ornö Fiber Ekonomisk förening krävs en första insats på 1 000 kronor. Det ger ett delägande om en andel i föreningen. Den som vill lämna föreningen får tillbaka den första insatatsen dvs 1 000 kronor.

Förutom den första insatsen så betalar alla medlemmar en medlemsavgift. Storleken på medlemsavgiften bestämms på föreningens årsmöte men enligt stadgarna kan den uppgå till max 100 kronor per år.

När en medlem vill ha en anslutning och grävmaskinerna närmar sig huset så är det dags att erlägga en andra instats. Den andra insatsens storlek varierar beroende på utbyggnadsetapp men för Etapp 2 är den 19 000 kronor. Detta ger kanalisation dvs ett tomt rör framdraget till tomtgränsen. Efter den andra insatsen äger man totalt 20 andelar i föreningen.

När sedan fibern ansluts och kopplas ihop betalas en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften kan variera beroende på avstånt till fastigheten och var fastigheten är belägen. Finns det rör i anslutningen tillfastigheten så är anslutningsavgiften 9950 kronor. Men krävs det en längre grävning är den högre.

Den som vill gå ur föreningen får endast tillbaka den första insatsen på 1 000 kronor. Den som säljer sin fastighet överlåter lämpligen resterande andelar till den nya ägaren. Priset för andelarna får köpare och säljar själva komma överens om. Den nya ägaren kan då genom en insats på 1 000 kronor bli medlem i föreningen och forstsätta att använda fibern på samma villkor som tidigare ägare.

När du sedan börja använda fibern så tillkommer löpande kostnader. Först och främst så tillkommer en nätavgift till föreningen. Nätavgiften används för att täcka avskrivningar och driftskostnader för nätet. Storleken på nätavgiften bestäms på föreningens årsstämma. Den behöver vara runt 95 kronor för att full kostnadstäckning skall uppnås. På senaste stämman bestämdes att avgiften skulle vara 100 kr.

Sedan betalar du för det innehåll som du vill ha. Exempel på olika typer av innehåll och vad det kostar kan du hitta på:
Sida som visar IP-Onlys tjänsteutbud

Översikt över kostnader för fiberanslutning

EngångskostnadLöpande avgifter
Första insats1 000 kronorÅrlig medlemsavgift100 kronor
Andra insats19 000 KronorMånatlig nätavgift100 kronor
AnslutningsavgiftFrån 9 950 kronorTjänsterEfter eget val

Delar av anslutningsavgiften berättigar till ROT avdrag.
Storleken på medlemsavgift och nätavgift bestäms på årsmöte.

Webbsidan under ständig förändring (2022-09-28)
Copyright © 2013 - 2022 Ornö Fiber Ekonomisk förening